ProRail en de BGT: Impactanalyse 

Zoals gewoonlijk berichten wij in ons nieuwsblad over het jaarlijkse ProRail spoorproject. In het jaar 2010 is voor de eerste keer het totale spoornet op basis van de paspunten in het terrein, de GPS/INS-gegevens en de portaalmasten langs het spoor getrianguleerd. Door de verschillende paspuntbases en bronbestanden konden verschillende nauwkeurigheden en inhomogeniteiten in de te reviseren bestanden worden verwacht. Deze problematiek kan ook bij de transitie van de BGT worden verwacht, waar bestanden van verschillende bronhouders moeten worden samengevoegd. De onderstaande grafiek geeft m.b.v. verschilvectoren een indruk van deze problematiek:

BGT Impactanalyse
BGT Impactanalyse: homogeniteit, bronhouders en beheersgrensaanpassing

M.b.v. speciale verbindingspunten en vereffeningsmethodieken vanuit de aerotriangulatie zijn deze verschillen naar homogene oriënteringsgegevens voor de luchtfoto’s verwerkt. In 2011 zijn daarbij de triangulatiegegevens van het jaar 2010 gebruikt om opnieuw oriënteringsparameters af te leiden. Dat betekent dat de basis voor de ruimtelijke oriëntering van de huidige bestanden zowel nauwkeuriger als homogener worden in vergelijk met de aanwezige bronbestanden. M.b.v. deze speciale aerotriangulatie, verwerkt op basis van spoornetspecifieke luchtfoto’s zoals specifieke paspuntgegevens wordt de te actualiseren BasisBeheerKaart (BBK) van jaar tot jaar homogener en dus van hogere kwaliteit.
Daarnaast is de relatieve hoogteligging van objecten (b.v. -1, +1 t.o.v. de maaiveldhoogte als referentievlak) een ander overeenkomstig kenmerk bij de vervaardiging van de BGT. In het kader van de BBK-revisie heeft GEOCART jarenlange ervaring met deze objectstructuren.
Voorts zijn de kosten voor de aanpassing en afstemming van de beheersgrenzen van de verschillende bronhouders niet te onderschatten. Dit betreft zowel de geometrie van vectorbestanden en objecten als de GIS-implementatie (b. v. vlakvorming en IMGeo2.0).
De ervaring die wij de afgelopen jaren hebben opgedaan bij de werkzaamheden voor ProRail heeft ons veel informatie opgeleverd m.b.t. de BGT-transitie. Nauwkeurigheid, homogeniteit, actualiteit en objectstructuur zijn de belangrijkste kenmerken van een BGT-impactanalyse.